Περί Γεωτρήσεων    

Περί Γεωτρήσεων

10477873_1_1.jpgΗ UniDrill  αναλαμβάνει την κατασκευή των γεωτρήσεων γεωθερμίας (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος), καθώς και την εγκατάσταση των γεωεναλλακτών.

Περί Γεωθερμίας (Αβαθής Γεωθερμία, όπως λέγεται)

H Αβαθής Γεωθερμία όπως λέγεται είναι η μέθοδος κατά την οποία, αξιοποιείται η10477866_1_1.jpg σταθερή θερμοκρασία της γης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους  (έως 100μ βάθος & 17-18Co) Τη  σταθερή αυτή θερμοκρασία εκμεταλλευόμαστε  μέσω  γεωεναλλακτών  και με την βοήθεια  μιας γεωθερμικής  αντλίας θερμότητος,   με σκοπό   την θέρμανση τον χειμώνα  ή τον δροσισμό το καλοκαιρι,   κατοικιών,  επαγγελματικών  χώρων ( ξενοδοχεία – θερμοκήπια) κ.λ.π.

Η αβαθής γεωθερμία (εφαρμόζεται παγκοσμίως και χρησιμοποιείται πάνω από 20 χρόνια σε κράτη, όπως Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία και η Σουηδία. κ.α

Με τις νέες εφαρμογές, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία σύγχρονων αγροτικών εκμεταλλεύσεων (με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση)

· Αγροτοβιομηχανία (ξήρανση - αφυδάτωση προϊόντων),

· Στις ιχθυοκαλλιέργειες (αντιπαγετική προστασία),

· Στον αγροτουρισμό, στον ιαματικό τουρισμό, στη θέρμανση χώρων (π.χ. οικιακών χώρων , επαγγελματικών χώρων ), σε βιομηχανικές χρήσεις κ.α.

· Δημόσια κτίρια (ΑΕΙ, σχολεία, νοσοκομεία, λοιπά δημόσια κτίρια) (ΕSPA)

Η UniDrill  αναλαμβάνει την κατασκευή των γεωτρήσεων γεωθερμίας (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος), καθώς και την εγκατάσταση των γεωεναλλακτών.

Επίσης η UniDrill αναλάμβάνει σε συνεργασία με έμπειρους μηχανολόγους  την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, από το πρώτο στάδιο Μελέτης – Αδειοδότησης μέχρι την παράδοση του, έτοιμο προς χρήση. Π.χ.

· Την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης – ψύξης,

· Tήν οικονομικοτεχνική μελέτη αποπληρωμής – απόσβεσης του έργου

· την υδρογεωλογική μελέτη, την σύνταξη και επιμέλεια του φακέλου για την έκδοση της ενιαίας άδειας εκτέλεσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων

Ετσι, με τη γεωθερμία αυτού του τύπου ‘’αβαθή γεωθερμία’’ όπως λέγεται, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% - 70%, για τη θέρμανση και για την ψύξη!! ( Σε σύγκριση με τους παρασιακούς τρόπους.)

Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων  θέρμανσης- ψύξης χώρων


Γιά να εκτελεσθεί με επιτυχία μία  Γεώτρηση απαιτείται σωστός σχεδιαμός της γεώτρησης  και περιλαμβάνει:

Μελέτη της περιοχής και του υπεδάφους για τη σωστή επιλογή της θέσης όπου θα πραγματοποιηθεί η γεώτρηση, οπότε ανάλογα καθορίζεεται και  η μέθοδος διάτρησης για να επιλεγεί και ο σωστός σχετικός εξοπλισμός.

Τρόποι και μέθοδοι εντοπισμού του υδροφόρου ορίζοντα με:

Μελέτη του υπεδάφους μέσω της πυκνότητας του υποστρώματος
Μελέτη του υπεδάφους με θερμικές λήψεις από δορυφόρους
Μελέτη ειδικών γεωλογικών χαρτών από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών ερευνών – ΙΓΜΕ.
Εντοπίζουμε τη θέση της διάτρησης, εξασφαλίζουμε τη πρόσβαση στο σημείο όπου θα στηθούν τα μηχανήματα και θα τοποθετούμε τον γεωτρητικό εξοπλισμό .

Εξασφαλίζουμε την δυνατότητα ανεφοδιασμού σε νερό και καύσιμα σε στις απόμακρες και δύσβατες περιοχές.

Όταν ολοκληρωθεί η διάτρηση απαιτείται να ενισχυθεί η γεώτρηση εσωτερικά με ειδικούς σωλήνες οι οποίοι ενισχύουν και προστατεύουν την γεώτρηση από τυχών κατακρυμνήσεις των τοιχωμάτων της.

Κατόπιν στο κενό που υπάρχει μεταξύ της σωλήνας και του εδάφους γίνεται πλήρωση με ειδικό χαλίκι και ακολουθεί δοκιμαστική άντληση.

Στη γεώτρηση εκτός από τον καθαρισμό με αέρα, κάνουμε δοκιμαστική άντληση με δικό μας αντλητικό συγκρότημα για καθαρισμό της γεώτρησης δηλαδή άνοιγμα και καθαρισμό των υδροφόρων στρωμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποσότητας και ποιότητα του νερού και την μέτρηση της στάθμης αυτού.

Τέλος επιλέγουμε το αντλητικό συγκρότημα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής άντλησης και τις ανάγκες του πελάτη.

Ο χρόνος περάτωσης του έργου εξαρτάται από το βάθος και τη διάμετρο γεώτρησης , το βαθμό δυσκολίας τη σκληρότητα του υπεδάφους. Και το είδος των πετρωμάτων που θα διατρηθούν. κ. α
Γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και βάθους
Είμαστε εξοπλισμένοι με μεγάλα υδρογεωτρήπανα για γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου και βάθους.

Γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους – κήπους
Είμαστε εξοπλισμένοι με μικρά - μεγάλα και ευέλικτα γεωτρύπανα μεγάλων δυνατοτήτων (ανάλογα με τις ανάγκες ) και μπορούμε σε οποιονδήποτε μικρό χώρο η ακόμη και πιλοτή, γκαράζ να εκτελέσουμε γεωτρήσεις με αέρα και σαπούνι ή λάσπη.

Μπορούμε να εκτελέσουμε κάθετες γεωτρήσεις αλλά και οριζόντιες η κεκλιμένες όταν αυτό είναι αναγκαίο η όταν βρισκόμαστε σε ορεινή περιοχή ( κατευθυνόμενη υδρομάστευση) η εάν στο οικόπεδο μας δεν έχει επαρκείς ποσότητες νερού.

Πηγάδια - βόθροι
Κατασκευάζουμε, πηγάδια - βόθρους έως 35μ βάθους με διάμετρο τελικής σωλήνωσης ένα μέτρο.
Η διάτρηση γίνεται με ειδικό λαστιχοφόρο γεωτρύπανο (πηγαδάδικο) και παραδίδονται τέλος έτοιμα με καπάκι 1 μέτρο όσο και οι σωλήνες και δεύτερο μικρό καπάκι στο κέντρο για εύχρηστη λειτουργία - άνοιγμα, κλείσιμο με το χέρι.

Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις – εδαφοτεχνικά - ανεξαρτήτως βάθους.
Αναλαμβάνουμε την λήψη των δειγμάτων, καρότων, τερζάκι, αδιατάρακτο κ.τ.λ. με ειδικά γεωτρύπανα, την αποστολή των δειγμάτων σε εδαφολογικό εργαστήριο για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Image Gallery

unidrill1.jpg unidrill2.jpg unidrill3.jpg unidrill4.jpg unidrill5.jpg unidrill6.jpg

ScannedImage_21_2.jpgSERVICΕ - Eγκατάσταση: · Παρέχουμε πλήρες SERVICE με παρακαταθήκη ανταλλακτικών για όλα τα προϊόντα μας  · Υπάρχει δυνατότητα μετασκευών - τροποποιήσεων  πιεστικών - πυροσβεστικών συγκροτημάτων & ειδικών κατασκευών στο μηχανουργείο μας.                            

·Επίσης αναλαμβάνουμε της συνεχή παρακολούθηση Αντλιοστασίων και Πυροσβεστικών συγκροτημάτων κατόπιν συμφωνίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 164 & ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3 - ΝΙΚΑΙΑ - 184 54

ΤΗΛ: +302114170155  -  ΚΙΝ.: +306949980875 

E-mail: unidrill1@gmail.com